Vatikaanstad: Het Pontificaat van Paus Franciscus

Klik op 'duim omhoog' of 'duim omlaag'. De procenten naast de duimen geven de huidige stand.

Op 19 februari 2015 gaf Vatikaanstad een reeks van 4 postzegels uit over het pontificaat van de huidige Paus Franciscus.

De reeks bestaat uit vier verschillende waarden: €0.80, €0.95, €2.30 & €3.00 .

De postzegel met waarde €0.80  toont een lachende Heilige Vader tijdens de audiëntie van 21 mei 2014. De beeltenis op de postzegel van €0.95 geeft een paus met een boreling op de hand, tijdens de audiëntie van 4 juni 2014. Een zeer vertederende foto waarop de paus het kind zacht streelt.
De foto op de postzegel met waarde €2.30 werd genomen op 29 juni 2014, de dag waarop de Kerk van Rome de apostelen Petrus en Paulus viert.
Tenslotte is er de postzegel met waarde €3.00. Hierop staat een foto van de paus in gebed tijdens de viering van Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaart op 15 augustus 2013.

 

Technische gegevens:

Prijs: €7.05 voor een set van 4 postzegels

Oplage: 300.000 reeksen

Formaat van de postzegels: 27mm x 48.26mm

Tanding: 14 x 15

Drukprocedé: Offset

Druk: BDT (Ierland)