Noorwegen: 150 jaar Noorse Kerk in het Buitenland

Klik op 'duim omhoog' of 'duim omlaag'. De procenten naast de duimen geven de huidige stand.

Hoewel het aantal Noorse zeelieden afneemt, bezoeken meer en meer mensen de Noorse Kerk in het buitenland. Deze Noorse Kerk is ondertussen in 80 landen actief.
Veel Noren die in het buitenland verblijv,n gebruiken deze instelling als een religieuze, culturele en sociale ontmoetingsplaats.

 

In 1863 was een jonge theoloog uit Bergen, Johan Cordt Harmens Storjohann, op een studiereis in Schotland. In Leith ontmoette hij de Noorse zeelieden, en daar zag hij dat er een  noodzaak naar pastorale zorg. Op eigen initiatief begon hij eigen kerkdiensten voor de zeelieden. Terug in Noorwegen, begon hij onmiddellijk de taak op zich te nemen met het organiseren van een kerk voor zeelieden. Na veel moeite startte Storjohann, samen met een groep mensen, een missie op. Dit was op  31 augustus 1864. De missie omvatte 'de morele en religieuze opvoeding van Scandinavische zeelieden in buitenlandse havens veilig stellen'.

De 150 jaar waarin de Noorse Kerk in het buitenland heeft gediend voor het zeevarend volk, viel samen met de geschiedenis van de heterogene wereld waarin de kerk is geworteld. . De Noorse Zeemanskerk in Valencia moest in 1936 worden ontruimd tijdens de burgeroorlog en in de loop van de daaropvolgende wereldoorlog werden de ​​kerken in Manchester, Le Havre, Antwerpen en Hamburg getroffen door bommen.

Ondanks de veranderende tijden, is de Noorse Kerk in het buitenland een belangrijke instelling geworden voor de Noren ver van huis, en zijn de bezoekers ervan steeds van harte welkom, wereldwijd. De organisatie heeft een uitgebreide reactie op noodsituaties en zorg, en geeft algemene bijstand aan de Noren in zowel kleine als grote crisissen. Duizenden Noren wensen daarom de instelling een gelukkige 150e verjaardag!

De Noorse Postdienst geeft naar aanleiding van deze verjaardag een postzegel uit met een lekkere Noorse wafels in hartjesvorm:

Datum van uitgave: 2 januari 2014
Waarde en onderwerp:  Kr 15,00: Hart-vormige wafel
Ontwerp: Stian Hole
Drukprocédé: Offset
Drukkerij: Joh. Enschede Security Print