Groot Brittanië: Hommage aan Jane Austen

Klik op 'duim omhoog' of 'duim omlaag'. De procenten naast de duimen geven de huidige stand.

Op 21 februari 2013 geeft de Royal Mail een reeks uit over Jane Austen. Haar naam zegt u misschien niets, maar zij is de auteur van 'Pride & Prejudice' een boek waarvan er wereldwijd meer dan 20 miljoen exemplaren over de toonbank gingen!  De reeks wordt uitgegeven naar aanleiding van de 200e verjaardag van dit boek.

Wie was Jane Austen? Zij werd geboren te Stevenson op 16 december 1775 en stierf te Winchester op 18 juli 1817. Zij was een prominente Engelse romanschrijfster van  wie het werk nu deel uitmaakt van de westerse literaire canon. De vorm en dramatische inhoud van haar fictie vormen een sterk contrast met het teruggetrokken leven dat ze in werkelijkheid leidde.

 

 

Haar realisme, bijtend sociaal commentaar en haar gebruik van de vrije indirecte rede, een tot dan toe weinig gebruikte stijlfiguur, heeft ervoor gezorgd dat ze één van de meest gelezen en meest geliefde schrijvers in de Engelse literatuur is geworden.

Niet alleen 'Pride & Prejudice'  (dat eveneens verfimld werd) was haar grootste meesterwerk, ze had nog andere romans Sense and Sensibility (1811), Pride and Prejudice (1813), Mansfield Park (1814) en Emma (1816). Ze schreef nog twee romans, Northanger Abbey en Persuasion; deze werden postuum gepubliceerd in 1818. Eén roman bleef onvoltooid omdat ze stierf voordat ze deze kon afronden; deze laatste kreeg uiteindelijk de titel Sanditon.

(Bron: wikipedia).

 

 

 

 

 

 

 

De postzegluitgifte betreft 6 zegels, zijnde 2 zegels met '1st'-indicatie, en vier zegels met waarde (2x £0.77 , 2x £1.28).

1st Class – Pride and Prejudice

Boek uitgegeven in 1813, Pride & Prejudice gaat over de avonturen en de romantiek van Elizabeth Bennett en Mr Darcy.

1st Class – Sense and Sensibility

Dit boek was het eerste werk, het verscheen in 1811 onder het pseudoniem 'A Lady'. Het verhaal speelt zich af zich in Zuidwest Engeland in de jaren 1792-1797. We volgen er het leven en welzijn (en natuurlijk de liefde, de romantiek en het liefdesverdriet) van Elinor & Marianne Dashwood.

77p – Mansfield Park

De hoofdrolspeelster Fanny Price heeft een "arme relatie" met de Bertrams, ze is scherp bewust van haar inferieure status en toch durft ze een relatie aan met de zoon Edmund Bertram. Mansfield Park was de eerste roman van de volwassen Jane Austen, en het is eerste boek waarin de auteur de zorgen van de Engelse samenleving in een tijd van grote onrust beschrijft.

77p – Emma

De éénentwintig jaar oude Emma Woodhouse domineert comfortabel de sociale orde in het dorp Highbury Ze is er tevens van overtuigd dat ze zowel het begrip, als het recht om het leven van andere mensen te beheren, dat dit voor hun eigen bestwil is. Goedbedoeld richt ze zich zowel op de dwaze maar aantrekkelijke Harriet Smith, de afstandelijke Jane Fairfax, de gevaarlijk aantrekkelijke Frank Churchill, en de ambitieuze jonge predikant Mr Elton.

£1.28 – Northanger Abbey

Catherine Morland is verwikkeld in misverstanden, mishandeling, en versterving wanneer ze wordt uitgenodigd in Northanger Abbey, de verblijfplaats van haar aanbidder, Henry Tilney, tot het gezonde verstand, de humor en een cruciale verduidelijking van de financiële status van Catherine alles tot een goed einde brengt.

£1.28 – Persuasion

Levensloop van Anne Elliot, dochter van de snobistische Sir Walter Elliot, en van een onverschrokken marine-officier, kapitein Wentworth.