markt

België - Bpost, uitgifte "De Grote Markt van Antwerpen"

Klik op 'duim omhoog' of 'duim omlaag'. De procenten naast de duimen geven de huidige stand.
België - Bpost, uitgifte "De Grote Markt van Antwerpen"

Vandaag geeft Bpost een speciaal blaadje uit met als thema "De Grote Markt van Antwerpen".
Het betreft een blaadje in de reeks "Promotie van de Filatelie - Stralende middelpunten".