Åland: Het prachtklokje

Klik op 'duim omhoog' of 'duim omlaag'. De procenten naast de duimen geven de huidige stand.

Posten Åland gaf op 10 april een postzegel uit met de beeltenis van het Prachtklokje (Campanula persicifolia).

Technische gegevens:

Design: Andy Horner

Prijs: €0.85

Formaat zegelbeeld: 31.92mmx36.5mm

Velindeling: Vel van 2 x 15 postzegels

Tanding: 13

Drukprocedé: Offset

Druk: Cartor Security Printing