België: TBC-Post, nieuwe Kilopostzegel "Olifant"

Klik op 'duim omhoog' of 'duim omlaag'. De procenten naast de duimen geven de huidige stand.

Op 8 november 2015 verscheen bij TBC-Post een nieuwe Kilopostzegel met de afbeelding van een olifant.

Het gaat om een postzegel uit een oorspronkelijk boekje van 10 verschillende zegels.  Je kan dit zien aan de geburen die je nog links, linksonder en onder aantreft. Het gaat om een postzegel met de waarde-indicatie ‘PACK-INT’. Dit is een nieuwe benaming voor KP-INT, de service voor pakketten naar een buitenlandse bestemming tot 10kg. Kostprijs: €16.40.

Er werd besloten om maar één waarde uit te geven, de andere postzegels uit het velletje zullen vermoedelijk later uitgegeven worden.
Tot op heden kan je deze niet verkrijgen.                                                                   

Er is ook een FDCa beschikbaar.

Kostprijs is goedkoper dan de postfrisse zegel:
€5.00 + 21% BTW.

Reacties

Mooie zegel evenals de Kaart.
Uit welk boekje van 10 zegels? En wanneer later??

afbeelding van cristal999

De benaming 'boekje' is inderdaad niet correct. Het gaat om een blaadje van 10 zegels.

En wanneer later ? Ja, dat is de grote vraag. Er werd geen verdere info verstrekt. Het kan zowel dit jaar, als binnen enkele jaren zijn... de toekomst zal dit uitmaken... misschien komen de zegels één voor één uit, en nooit als compleet boekje.

Van verrassingen gesproken, velen waren verrast mooi blaadje tamelijk duur, laat ons hopen dat het daarbij blijft, niet te duur.