Luxemburg - 175e verjaardag van de eerste postzegel "Penny Black"

Klik op 'duim omhoog' of 'duim omlaag'. De procenten naast de duimen geven de huidige stand.

Op 22 september 2015 verscheen bij "Post Luxembourg" een postzegel naar aanleiding van de eerste postzegel ter wereld.

 

De eerste postzegel ter wereld verscheen in Engeland. We spreken van 1840. Het is Sir Rowland Hill die de werkwijze met postzegels bedacht om frauduleus gebruik van corresponderen tegen te gaan. Voordien betaalde de geadresseerde de briefwisseling en niet de afzender.

 

De Luxemburgse post eert deze verjaardag met een postzegel, alleen - gek genoeg - staat er geen Penny Black op de postzegel afgebeeld, maar de eerste postzegel van Luxemburg, de "Schwaarze Kapp" uit 1852. Hierop staat een profiel naar links van Willem III der Nederlanden. Hoe kan dit?

Nadat Napoleon in 1815 verslagen was, werd Luxemburg betwist door Nederland en Pruisen. Op het Congres van Wenen werd toen besloten tot de vorming van het Groothertogdom Luxemburg met de Nederlandse koning Willem I als groothertog van Luxemburg ter compensatie voor het verlies van het vorstendom Nassau-Oranje (Bron: wikipedia).

 

 

Layout: Vidale et Gloesener (L)

Waarde: €0.70

Formaat: 60 x 32 mm

Velindeling: 10 zegels per vel

Druk: Offset litho + toevoeging van de kleur goud

Drukkerij: Cartor Security Printing (Frankrijk)