Oostenrijk: 175e verjaardag van de postzegel

Klik op 'duim omhoog' of 'duim omlaag'. De procenten naast de duimen geven de huidige stand.

Op 7 mei 2015 verscheen in Oostenrijk een blaadje naar aanleiding van de 175e verjaardag van de postzegel.

We bevinden ons in 1840:

Sir Rowland Hill had het idee om de afzender te laten betalen voor een postdienst of een brief i.p.v. de bestemmeling. Dit was zeer vernieuwend. Het bleek dat er voor die datum veel misbruik gemaakt werd van het feit dat de geadresseerde de dienst betaalde. Door afgesproken codes op de omslagen te zetten, konden de afzender en bestemmeling toch nog communiceren alvorens de brief geopend te hebben.

Door de invoering van de postzegel, veranderde dit helemaal. Het gebruik van de postzegel door de afzender gaf aan dat het port voor de dienst betaald werd. Tot op heden is dit nog steeds zo.

De eerste postzegel - Penny Black genaamd -  verscheen op 6 mei 1840 en werd eerst uitsluitend verspreid in London, nadien in heel Groot-Brittannië.

 

Op de postzegel in het blaadje dat de Oostenrijkse postdienst heden uitgeeft staat een postfrisse Penny Black afgebeeld. Op het blaadje zelf een afbeelding van Sir Rowland Hill.

Er wordt ook de eerste postzegel van Oostenrijk op het blaadje afgebeeld: de gele "1 Kreuzer" van 1850.

 

Technische gegevens:

Ontwerp: Anita Kern

Voorverkoop: 4 mei 2015

Uitgiftedatum: 7 mei 2015

Waarde: €2.20

Formaat postzegel: 32.5 x 40 mm

Formaat blaadje: 100 x 80 mm

Drukprocédé: offset

Druk: Österreichische Staatsdruckerei GmbH

Oplage: 150.000 blaadjes