België - TBC-Post, formaat afbeelding reeks 1 tot 26

Klik op 'duim omhoog' of 'duim omlaag'. De procenten naast de duimen geven de huidige stand.

Onlangs viel het mij op dat ik in de reeks 1 tot 26 postzegels aantrof met een andere formaat qua afbeelding.

Blijkt dat er zegels bestaan met een kleinere afbeelding en dat er zich zelfs een uniek exemplaar op elk vel bevindt!

Het gaat om postzegels uit reeks 1 tot 26 (de reeksen met de barcode).

De gebruikte nummering komt uit deze catalogus.

 

Even verduidelijken:

Elke postzegel is uitgegeven in een vel van 24 stuks (3 kolommen, 8 rijen)

 

Bekijk je deze zegels aan de linkerkant, dan stel je vast dat de afbeelding van deze zegels korter is dan die van de postzegels uit kolom twee en drie.

Even verduidelijken:

Dit verschil vind je niet terug op alle zegels.

Voorlopig heb ik dit teruggevonden op volgende zegels:

Nr Omschrijving Lengte
"korte" zegel
Lengte
"standaard" zegel
Hoogte

1

BE-1 : Bedrijfsvloot 40mm 43.5mm 32.5mm
2 BE-2 : Bedrijfsvloot 40mm 43.5mm 32.5mm
3 BE-3 : Bedrijfsvloot 41mm 43mm 32.5mm
21 EU-1 : Fokker 40mm 43mm 32.5mm
22 EU-3: Fokker 40mm 43.5mm 32.5mm
23 ROW-1 : Helikopter 40mm 43.5mm 32.5mm
26 ROW-3 : Vliegtuig in vlucht 39mm 41.5mm 27.5mm
26 SP-1 : Brievenbus 39mm 41.5mm 27.5mm

 

Om het geheel nog wat complexer te maken, blijkt dat op de onderste rij van zo'n vel de postzegels een andere afbeeldingshoogte hebben dan de andere postzegels.

 

Voorlopig heb ik dit teruggevonden op volgende zegels:

Nr Omschrijving Hoogte
"lage" zegel
Hoogte
"standaard" zegel

3

BE-3 : Bedrijfsvloot 30mm 32.5mm
22 EU-3: Fokker 31mm 32.5mm
23 ROW-1 : Helikopter 31mm 32.5mm

 

Uiteindelijk krijg je een unieke zegel (links onderaan) per vel !

Een postzegel die tegelijkertijd een kortere en lagere afbeelding heeft dan de standaard-zegel.

De afmetingen van deze afbeeldingen haal je uit de combinatie uit bovenstaande tabellen.

Voorlopig ken ik zo'n drie zegels: Nr 3, nr 22 en nr 23 .

 

Je kan een vel alsvolgt indelen:

Postzegel met 'korte' afbeelding Postzegel met 'standaard' afbeelding Postzegel met 'standaard' afbeelding
Postzegel met 'korte' afbeelding Postzegel met 'standaard' afbeelding Postzegel met 'standaard' afbeelding
Postzegel met 'korte' afbeelding Postzegel met 'standaard' afbeelding Postzegel met 'standaard' afbeelding
Postzegel met 'korte' afbeelding Postzegel met 'standaard' afbeelding Postzegel met 'standaard' afbeelding
Postzegel met 'korte' afbeelding Postzegel met 'standaard' afbeelding Postzegel met 'standaard' afbeelding
Postzegel met 'korte' afbeelding Postzegel met 'standaard' afbeelding Postzegel met 'standaard' afbeelding
Postzegel met 'korte' afbeelding Postzegel met 'standaard' afbeelding Postzegel met 'standaard' afbeelding
Postzegel met 'korte' en 'lage afbeelding Postzegel met 'lage' afbeelding Postzegel met 'lage' afbeelding

 

Dit geldt niet voor de zegels met afbeelding 'auto'. Er zijn ook hier afwijkingen in afbeeldingsgrootte.

Deze zullen later besproken worden.

 

Onderzoek eens je verzameling. Ken je andere waarden die ook deze eigenschappen vertonen?

Graag een reactie op deze site, of stuur een mail naar De Temmerman Kris

 

 

 

 

 

 

 

Reacties

Bezit er sommige, ook met de kleur merk ik lichtjes of donkerde dat er iets is met die (nadien gemeten) afmetingen.
Zal aan het lijstje mogen toegevoegd worden de:  Nr25 Luchtballon H 28,5 - B 43 en eentje van 39,5.
Groetjes, Georges

Van nr: 4-20 Auto, eveneens iets met de kleur, en bord met TBC bovenste van TB bijna weg of gehalveerd.
Groetjes, Georges