Groot Brittanië: Working Horses

Klik op 'duim omhoog' of 'duim omlaag'. De procenten naast de duimen geven de huidige stand.

Op 4 februari 2014 geeft de Britse postdienst 'Royal Mail' een reeks uit met paarden - en dan vooral werkende paarden - als onderwerp.

De Royal Mail heeft deze reeks de prachtige titel 'Working Horses' genaamd. Wanneer wij de woorden 'werkende paarden' horen, denken we meteen aan de paarden op het land.

Het omvat echter veel meer. Er worden politiepaarden afgebeeld, paarden voor ceremoniele gebeurtenissen, paarden in de bossen, paarden die de mooie koetsen mooie trekken en tenslotte paarden in de wereld van de jumping.

De reeks omvat zes postzegels, gaande van twee 'First class zegels', 2 zegels van £0.88 en 2 zegels van 1.28 .

Totale kostprijs van de reeks : £5.52 (ongeveer  €6.75)