TBC Post

Alle artikelen die betrekking hebben tot TBC-Post

België - TBC-Post, formaat afbeelding reeks 1 tot 26

Klik op 'duim omhoog' of 'duim omlaag'. De procenten naast de duimen geven de huidige stand.

Onlangs viel het mij op dat ik in de reeks 1 tot 26 postzegels aantrof met een andere formaat qua afbeelding.

Blijkt dat er zegels bestaan met een kleinere afbeelding en dat er zich zelfs een uniek exemplaar op elk vel bevindt!

België - Nieuwe uitgifte TBC-Post: Zwartvoetpinguïns, Europa EU-1

Klik op 'duim omhoog' of 'duim omlaag'. De procenten naast de duimen geven de huidige stand.

Op 7 augustus 2014 verscheen er onaangekondigd een nieuwe uitgifte van TBC-post.

Het betreft een blaadje met 10 verschillende zegels met afbeeldingen van de 'Zwartvoetpinguïn'.

Tweetalige catalogus met alle TBC-Post-uitgiften beschikbaar

Klik op 'duim omhoog' of 'duim omlaag'. De procenten naast de duimen geven de huidige stand.
Tweetalige catalogus met alle TBC-Post-uitgiften beschikbaar

Vanaf 7 juni 2014 is een catalogus beschikbaar van alle bestaande uitgiften van TBC-Post.

Deze tweetalige catalogus omvat alle postzegels & postwaardestukken, met uitgifte-data en faciale prijzen op moment van uitgifte.

België: TBC-Post - NIEUW: RC-1, Trump Tower Clock

Klik op 'duim omhoog' of 'duim omlaag'. De procenten naast de duimen geven de huidige stand.
België: TBC-Post - NIEUW: RC-1, Trump Tower Clock

Vandaag geeft TBC-post een nieuwe postzegel uit voor aangetekende zendingen.

Het betreft de afbeelding van de Trump Tower Clock. TBC wenst ons hiermee een gelukkig nieuwjaar 2014.

België: Keukenhof (NL) - Een uitgifte van TBC Post

Klik op 'duim omhoog' of 'duim omlaag'. De procenten naast de duimen geven de huidige stand.
Keukenhof

TBC-Post geeft naar aanleiding van het begin van de lente en de opening van Keukenhof (NL)
een nieuwe reeks van 10 ECO zegels uit.

Pagina's